Week van het Oor

Eenzijdige doofheid

Voor veel mensen, en waarschijnlijk ook voor u, is het de normaalste zaak van de wereld dat we alles wat om ons heen gebeurd horen. Toch zijn er veel mensen die te kampen hebben met gehoorproblemen. Deze kunnen verschillen van licht gehoorverlies, tot complete doofheid. Ook eenzijdige doofheid komt voor. Dit is het slecht horen of helemaal niks horen met één oor. Het andere oor werkt wel naar behoren.

Single Sided Deafness

Eenzijdige slechthorendheid of eenzijdige doofheid wordt ook wel Single Sided Deafness (SDD) genoemd. U zult het waarschijnlijk niet of amper merken als iemand deze aandoening heeft, maar vervelend is het voor de persoon zelf wel. Het kan zijn dat men wordt geboren met eenzijdige doofheid, maar meestal is het een gevolg van een ongeval of een ziekte/virusinfectie. Vaak valt het niet eens op, omdat men met het andere oor wel beschikt over de volledige gehoorcapaciteit.

Beperkingen eenzijdige doofheid

Toch zijn er veel nadelen van eenzijdige doofheid. Doordat het geluid maar aan een kant binnenkomt, is het voor personen met deze aandoening moeilijk om in te schatten waar het geluid vandaag komt. Dit kan tot gevaarlijke situaties leiden in het verkeer. In ruimtes en op plekken waar veel geluiden samen komen, zoals op een feest of bij een receptie of grote kantoorruimte, zullen mensen met eenzijdige doofheid moeite hebben met het verstaan van andere mensen. Het kost ze veel energie, waardoor ze ook sneller vermoeid kunnen raken. Ook zijn er bepaalde beroepen die mensen met deze aandoening niet kunnen uitoefenen. Denk bijvoorbeeld aan functies bij de politie, scheepvaart of brandweer.

Gehoortoestel biedt geen prettige oplossing

Een nadeel waar veel mensen met een eenzijdige gehoorbeschadiging last van hebben, is dat een gehoorapparaat geen handige oplossing is. Het geluid dat dan via het dove oor binnenkomt, is anders dan het geluid in het wel werkende oor. Door dit verschil kan de waarneming van geluid worden gehinderd.

Batterijen hoortoestel

Merkt u dat uw gehoorapparaat minder goed functioneert? Dan kan het zo z

Lees meer
Symposium: Hoorzorg ouderen, onze zorg

Op maandag 21 april is het symposium 'Hoorzorg voor ouderen, onze zo

Lees meer
Slechthorend

Slechthorendheid is vaak iets dat vanaf de geboorte vastgesteld wordt en

Lees meer
Nationale hoorstichting

Het gehoor is van ontzettend groot belang en wordt vaak als vanzelfsprek

Lees meer