Week van het Oor

Symposium: Hoorzorg ouderen, onze zorg

Op maandag 21 april is het symposium 'Hoorzorg voor ouderen, onze zorg' in Amersfoort gehouden. Er is veel besproken over de kwaliteitsverbetering van de auditieve zorg. Zowel de auditieve zorg in de verpleeghuizen als in de verzorgingshuizen. Vooral voor professionals die werkzaam zijn in de ouderenzorg en in de audiologische zorg was deze informatieve dag erg interessant. Ook vrijwilligers uit de zorgbranche waren aanwezig. De vaste voorzitter van de TK commissie, Pauline Smeets, opende voor VWS het symposium om 13.00 uur. Inge Diepman, bekend als journaliste/presentator, nam plaats als dagvoorzitter.

Samenwerking van de branche zorgt voor kwaliteitsverbetering

Het symposium 'Hoorzorg ouderen, onze zorg' vond op 21 april 2008 plaats in het kader van 'de Week van het Oor' 2008. Het initiatief kwam  vanuit een verschillende hoeken van organisaties. Zo waren de Nationale Hoorstichting, het NVVS, het FOSS, Oorakel, KNO-vereniging, het FENAC, het NVAB, het GAIN, Actix en de Vitalis Woonzorg groep partner bij het organiseren van dit symposium. Verschillende aspecten welke te maken hadden met hoorzorg en de verzorging van ouderen met gehoorproblemen, kwamen aanbod. De kwaliteitsverbetering van de auditieve zorg in verschillende zorgaanstellingen is uitvoerig besproken. Ook de vernieuwde regels met betrekking tot vergoedingen die vanuit de verzekeraar met of zonder aanvullende zorgverzekering zijn aangepast, zijn uitvoerig besproken. Sprekers vanuit alle hoeken in de branche kwamen aan bod. Logopedisten, therapeuten en audiologen spraken hun bevindingen uit met als doel de kwaliteitsverbetering voort te brengen door hieraan samen te gaan werken.

Slechthorend

Slechthorendheid is vaak iets dat vanaf de geboorte vastgesteld wordt en

Lees meer
Batterijen hoortoestel

Merkt u dat uw gehoorapparaat minder goed functioneert? Dan kan het zo z

Lees meer
Eenzijdige doofheid

Voor veel mensen, en waarschijnlijk ook voor u, is het de normaalste zaa

Lees meer
Gehooroplossingen

De meeste vormen van gehoorverlies ontstaat door een natuurlijke vorm va

Lees meer